Misyon


Koordinatörlüğümüzün temel hedefi üniversitemizin çatısı altında bulunan tüm merkezlerin üniversitemiz tarafından belirlenen hedefler ışığında eş güdüm, uyum ve katma değeri yüksek akademik, kültürel, sosyal ve teknolojik çalışmalarına katkı sağlamak, yön vermek, denetlemek ve ortak faaliyet zemini oluşturmaktır.